6948048617 Σκάλα Λακωνίας panosmarinakos@yahoo.it

 

Μαρινάκος Παναγιώτης
Ορθοπεδικός Χειρουργός | Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (Ψυχικό) - Σκάλα Λακωνίας

 

Αθλητικη κάκωση αποκαλείτε κάθε τραυματισμός που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της άθλησης είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο. (Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος, Ρήξη Στροφικού Πετάλου του Ώμου, Ποδοκνημική κτλ.)
 

• ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
• ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΏΜΟΥ
• ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

 


 

 


Επικοινωνήστε μαζί μας